GETQUOTE

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor)

2021-02-17

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor)
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. รับผิดชอบส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. งานบริการเทคนิคกับลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 4. มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
สวัสดิ์การ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและ Resume มาได้ที่ E-Mail : hr@thaiworldware.com
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

เจ้าหน้าที่ Sales Exective

2021-02-17

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Sales Exective
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. เปิดลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัท
 2. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทฉลาก (Label/Shrink Film/Wraparound)
 3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
 4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์งานพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ปี
 2. หากเคยผ่านงานขายสินค้าประเภทใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ประเภทฉลาก (Label/Shrink Film/Wraparound) มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ Internet
 5. มีใบขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
สวัสดิ์การ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและ Resume มาได้ที่ E-Mail : hr@thaiworldware.com
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

2021-02-17

2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ควบคุม ดูแล จัดการระบบควบคุมคุณภาพ
 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิตทั้งกระบวนการ ตั้งแต่รับเข้า ผลิต ส่งออก
 3. ทำการวิเคราะห์ และรายงานผลการวิเคราะห์
 4. จัดทำรายงานตามระบบ GMP/HACCP
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับ ม.3 - ม.6 หรือ ปวช.
 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และเรียนรู้งาน
 4. มีความขยัน และอดทนในการทำงาน
 5. สามารถรับฟังคำตักเตือนของผู้บังคับบัญชาได้
 6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถติดต่อสื่อสารกับแผนกหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิ์การ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและ Resume มาได้ที่ E-Mail : hr@thaiworldware.com
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

พนักงานคนพิการ

2021-02-17

2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : พนักงานคนพิการ
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : พนักงานคนพิการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. สามารถอ่านออกเขียนได้
 4. เป็นผู้พิการที่สามารถเดินทางมาทำงานช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถสื่อสารได้ (มีเอกสารรับรองคนพิการ)
 5. มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิ์การ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม/li>
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและ Resume มาได้ที่ E-Mail : hr@thaiworldware.com
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน