GETQUOTE

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

2024-06-06

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ระบุสาเหตุซึ่งเป็นการทำให้เกิด การชำรุด เสื่อมสภาพ หรือเป็นเหตุให้เกิดการซ่อมแซมเครื่องจักร
 2. ระบุเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 3. ดูแลให้เครื่องจักร ของบริษัทฯ อยู่ในสภาพพร้อมในการใช้งาน ได้ตลอดเวลา
 4. งานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องฉีดมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ม.3 ม.6 หรือ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปี (หรือมีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ต้องมีประสบการณ์ด้านงานแม่พิมพ์อย่างน้อย 1 ปี
 5. สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถเข้ากะได้
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โทร +66 (0)2312-4244-47 ต่อ 11 และ 13
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

พนักงานเครื่องพิมพ์

2024-06-06

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องพิมพ์
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องพิมพ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. พิมพ์งานประเภทฉลาก และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ปรับตั้งงาน ตรวจสอบหน้าแท่นพิมพ์
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ถึง ระดับชั้น ปวส. สาขาการพิมพ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจในงานช่างพิมพ์
 4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ หรือสามารถเข้ากะได้
 5. สัมภาษณ์ พร้อมนัดเริ่มงานได้เลย
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โทร +66 (0)2312-4244-47 ต่อ 11 และ 13
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างปรับฉีด

2024-06-06

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างปรับฉีด
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างปรับฉีด

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ระบุสาเหตุซึ่งเป็นการทำให้เกิด การชำรุด เสื่อมสภาพ หรือเป็นเหตุให้เกิดการซ่อมแซมเครื่องจักร
 2. ระบุเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 3. ดูแลให้เครื่องจักร ของบริษัทฯ อยู่ในสภาพพร้อมในการใช้งาน ได้ตลอดเวลา
 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชาย
 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 3. วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องฉีดอย่างน้อย 1 ปี
 5. มีความรู้ด้านเครื่องมือช่าง
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โทร +66 (0)2312-4244-47 ต่อ 11 และ 13
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

2024-06-06

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ควบคุม ดูแล จัดการระบบควบคุมคุณภาพ
 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิตทั้งกระบวนการ ตั้งแต่รับเข้า ผลิต ส่งออก
 3. ทำการวิเคราะห์ และรายงานผลการวิเคราะห์
 4. จัดทำรายงานตามระบบ GMP/HACCP
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับ ม.3 - ม.6 หรือ ปวช.
 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และเรียนรู้งาน
 4. มีความขยัน และอดทนในการทำงาน
 5. สามารถรับฟังคำตักเตือนของผู้บังคับบัญชาได้
 6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถติดต่อสื่อสารกับแผนกหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โทร +66 (0)2312-4244-47 ต่อ 11 และ 13
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

พนักงานการพิมพ์ (ฉลาก)

2024-06-06

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : พนักงานการพิมพ์ (ฉลาก)
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : พนักงานการพิมพ์ (ฉลาก)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. -
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และเรียนรู้งาน
 4. มีความขยัน และอดทนในการทำงาน
 5. สามารถรับฟังคำตักเตือนของผู้บังคับบัญชาได้
 6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
 15. เงินพิเศษในการมาทำงานวันหยุด
 16. เปิดบัญชีฟรี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โทร +66 (0)2312-4244-47 ต่อ 11 และ 13
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

พนักงานฝ่ายผลิต

2024-06-06

10 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ปฏิบัติงานด้านการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และเรียนรู้งาน
 4. มีความขยัน และอดทนในการทำงาน
 5. สามารถรับฟังคำตักเตือนของผู้บังคับบัญชาได้
 6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
 15. เงินพิเศษในการมาทำงานวันหยุด
 16. เปิดบัญชีฟรี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โทร +66 (0)2312-4244-47 ต่อ 11 และ 13
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน