GETQUOTE

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

พนักงานเครื่องพิมพ์

2021-06-21

5 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องพิมพ์
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องพิมพ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. พิมพ์งานประเภทฉลาก และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ปรับตั้งงาน ตรวจสอบหน้าแท่นพิมพ์
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ถึง ระดับชั้น ปวส. สาขาการพิมพ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจในงานช่างพิมพ์
 4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ หรือสามารถเข้ากะได้
 5. สัมภาษณ์ พร้อมนัดเริ่มงานได้เลย
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและ Resume มาได้ที่ E-Mail : hr@thaiworldware.com
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างปรับฉีด

2021-06-21

2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างปรับฉีด
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างปรับฉีด

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ระบุสาเหตุซึ่งเป็นการทำให้เกิด การชำรุด เสื่อมสภาพ หรือเป็นเหตุให้เกิดการซ่อมแซมเครื่องจักร
 2. ระบุเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 3. ดูแลให้เครื่องจักร ของบริษัทฯ อยู่ในสภาพพร้อมในการใช้งาน ได้ตลอดเวลา
 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชาย
 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 3. วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องฉีดอย่างน้อย 1 ปี
 5. มีความรู้ด้านเครื่องมือช่าง
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและ Resume มาได้ที่ E-Mail : hr@thaiworldware.com
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor)

2021-02-21

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor)
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. รับผิดชอบส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. งานบริการเทคนิคกับลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 4. มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและ Resume มาได้ที่ E-Mail : hr@thaiworldware.com
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน