GETQUOTE

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์

2021-10-08

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. จัดทำแบบสำรวจการฝึกอบรม วางแผนฝึกอบรม โดยอิงจากแผนแม่บท และแผนฝึกอบรมตาม Roadmap
 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด บันทึก และติดตามผลการฝึกอบรม
 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และสรุป KPI การฝึกอบรม พร้อมรายงานผู้บริหาร
 4. ดูแลงานสวัสดิการพนักงาน และกิจกรรม CSR-DIW
 5. ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมมาอย่างน้อย 3 ปี
 4. มีไหวพริบ ปฎิภาณ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. สามารถเป็นวิทยาการ ดำเนินการฝึกอบรมได้
 6. หากมีความรู้ด้าน ISO 9001:2015 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและ Resume มาได้ที่ E-Mail : hr@thaiworldware.com
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

2021-10-08

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอมามัยในการทำงาน
 2. รับผิดชอบการฝึกอบรม ฝึกสอน และการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ภายในและส่งหน่วยงานภายนอก
 5. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 6. วิเคราะห์เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานความปลอดภัยเสมอต่อนายจ้าง
 7. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 8. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
 9. ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. มีทักษะการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก
 4. มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี
 5. สามารถสรุปข้อมูลและนำเสนอต่อที่ประชุมได้
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและ Resume มาได้ที่ E-Mail : hr@thaiworldware.com
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

พนักงานฝ่ายผลิต

2021-10-08

10 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 10 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ปฏิบัติงานด้านการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และเรียนรู้งาน
 4. มีความขยัน และอดทนในการทำงาน
 5. สามารถรับฟังคำตักเตือนของผู้บังคับบัญชาได้
 6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
 15. เงินพิเศษในการมาทำงานวันหยุด
 16. เปิดบัญชีฟรี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครและ Resume มาได้ที่ E-Mail : hr@thaiworldware.com
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน