GETQUOTE

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)

2022-04-20

1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์

รายละเอียดงาน
 1. ควบคุม ดูแล จัดการระบบควบคุมคุณภาพ
 2. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิตทั้งกระบวนการ ตั้งแต่รับเข้า ผลิต ส่งออก
 3. ทำการวิเคราะห์ และรายงานผลการวิเคราะห์
 4. การจัดการสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
 5. ควบคุมคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการจากลูกค้าทั้งหมด
 6. ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. วุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี พอลิเมอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 25-40 ปีขึ้นไป เพศชาย – หญิง
 3. มีประสบการณ์ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์พลาสติก 3 ปีขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้ามาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 5. มีความรู้ในระบบ ISO 9001:2015 , FSSC 22000, HACCP และ TQM
 6. ลักษณะความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม,ทัศนคติต่อองค์กรที่ดี,มนุษย์สัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โทร +66 (0)2312-4244-47 ต่อ 11 และ 13
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

2022-04-20

2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ระบุสาเหตุซึ่งเป็นการทำให้เกิด การชำรุด เสื่อมสภาพ หรือเป็นเหตุให้เกิดการซ่อมแซมเครื่องจักร
 2. ระบุเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 3. ดูแลให้เครื่องจักร ของบริษัทฯ อยู่ในสภาพพร้อมในการใช้งาน ได้ตลอดเวลา
 4. งานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องฉีดมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ม.3 ม.6 หรือ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปี (หรือมีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ต้องมีประสบการณ์ด้านงานแม่พิมพ์อย่างน้อย 1 ปี
 5. สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถเข้ากะได้
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โทร +66 (0)2312-4244-47 ต่อ 11 และ 13
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
 

พนักงานฝ่ายผลิต

2022-04-20

10 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
อัพโหลด Resume

(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อัตรา : 10 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
 1. ปฏิบัติงานด้านการผลิต
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และเรียนรู้งาน
 4. มีความขยัน และอดทนในการทำงาน
 5. สามารถรับฟังคำตักเตือนของผู้บังคับบัญชาได้
 6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 9. รถรับส่งพนักงาน
 10. เงินรางวัลพิเศษอายุงานนาน
 11. ของขวัญวันคล้ายวันเกิด
 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ
 14. กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กีฬาสี
 15. เงินพิเศษในการมาทำงานวันหยุด
 16. เปิดบัญชีฟรี
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โทร +66 (0)2312-4244-47 ต่อ 11 และ 13
ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน