GETQUOTE

กลุ่มศรีเทพไทยร่วมส่งกำลังใจให้ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid 19

11 กรกฎาคม 2564
กลุ่มศรีเทพไทยร่วมส่งกำลังใจ ❤
ให้ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid 19 ????
คุณสรสินธุ ไตรจักรภพ
ประธานอาวุโสกลุ่มศรีเทพไทย ????
ลงพื้นที่เยียวยาผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด19 ในวันที่ 11 ก.ค. 2564
พร้อมมอบเงินส่วนตัวแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน????
ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายา ????
และของใช้จำเป็น ให้กับคนในพื้นที่บางนา
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid 19
ได้นำไปใช้ยังชีพในเบื้องต้น????????????
โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางนา
ที่ช่วยเอื้อเฟื้อสถานที่ ????
พร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่าน ❤
สถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ????????
และขอให้ทุกคนปลอดภัย ????????????