GETQUOTE

กลุ่มศรีเทพไทย สมทบทุน 3 ล้าน ให้แก่ศูนย์ไตเทียม รพ.เทียนฟ้า

7 กันยายน 2565
     นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานบริหารกลุ่มศรีเทพไทยและภรรยา ตัวแทนบริษัทในเครือ และครอบครัวไตรจักรภพ ส่งมอบเงินบริจาค 3 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสมทบทุนศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์" โดยได้รับเกียรติจากนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จ.กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
     นายสรสินธุ ไตรจักรภพ กล่าวว่า "การเลือกตอบแทนสังคมด้วยการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินั้น เพื่อต้องการสนับสนุนองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินั้นให้บริการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน โดยแผนกแพทย์แผนจีน ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่า ส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยโดยเก็บค่ารักษาในราคาที่ประหยัด ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชั้นวรรณะ ซึ่งถือเป็นปณิธานอันยิ่งใหญ่ ที่ทำให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ควรค่าแก่การส่งเสริมสนับสนุน 
     โดยวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาล และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้กับโรงพยาบาล รวมทั้งสมทบทุนศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ให้ได้รับการรักษาและบริการที่ดีจากศูนย์ไตเทียม ที่มีเครื่องมือการรักษาที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ในราคาประหยัดที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เนื่องจากในปัจจุบันการฟอกเลือดของผู้ป่วยไตเทียมมีค่าใช้จ่ายทางการรักษาที่สูงมาก 
     ดังนั้นการบริจาคเงิน 3 ล้านบาท สมทบทุนศูนย์ไตเทียม เทียนฟ้าประชาการุณย์ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาล ถือเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในวงกว้าง ที่กลุ่มศรีเทพไทยมีความมุ่งมั่นเพื่อตอบแทนสังคมไทย สอดคล้องตามหลักปรัชญาของกลุ่มศรีเทพไทย "คุณธรรมนำธุรกิจ" ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ ที่เรายึดถือตลอด 60 ปีที่ผ่านมา"