GETQUOTE

คุณประเสริฐ ไตรจักรภพ เยี่ยมสื่อด้านสิ่งแวดล้อม

16 มกราคม 2567
คุณประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ????
เยี่ยมสื่อด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมมอบกระเช้าปีใหม่
โดยขอบคุณสื่อที่เห็นความสำคัญ????
และเข้ามาร่วมสนับสนุนไทยเวิลด์แวร์ฯ????
ในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม????
โดยเฉพาะเรื่องการลดขยะพลาสติก⚡
เพื่อนำเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน♻️
ที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญ????
เพื่อสร้างความตระหนัก และปลุกพลัง Green Power
ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่????
เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาโลกใบนี้ไปด้วยกัน