GETQUOTE

แคมเปญ “ศรีชวนล้าง ชวนสร้าง TikTok Challenge”

24 มกราคม 2566
แคมเปญ ศรีชวนล้าง ชวนสร้าง TikTok Challenge”
 
แคมเปญดีๆ ของคนรักษ์โลกสุดคูล ที่ชวนมาครีเอทคลิปสร้างสรรค์ สร้างไวรัลด้านสิ่งแวดล้อม
จะเต้น ร้องเพลง แสดง นำเสนอแบบไหนก็ได้
โดยทำใน Application Tiktok โดยใช้เพลงศรีชวนล้าง
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการล้าง คัดแยกขยะพลาสติก สร้างความรู้ความเข้าใจผ่านบทเพลง
 2. เพื่อให้เด็กยุคใหม่มีส่วนร่วมในการล้าง คัดแยก ขยะพลาสติกที่บ้าน
 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกเด็กยุคใหม่ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
เงินรางวัลผู้ชนะ
                        รางวัลที่  1    เงินมูลค่า     10,000  บาท
                        รางวัลที่  2    เงินมูลค่า       7,000  บาท
                        รางวัลที่  3    เงินมูลค่า       5,000  บาท
 
มีเงื่อนไขดังนี้
กติกาการร่วมชิงรางวัล
 1. สร้างคลิปในแอพพลิเคชั่น TikTok เท่านั้น
 2. ต้องใช้เพลง “ศรีชวนล้าง” เป็นเพลงประกอบในคลิปเท่านั้น โดยสามารถตัดใช้ได้ทุกท่อนของเพลง แต่ไม่สามารถเอาเพลงอื่นเข้ามาร่วมได้
 3. ผู้ร่วมสนุกสามารถ ร้อง เล่น เต้น โชว์ ได้ทุกแบบที่สร้างสรรค์ ไม่จำกัด โดยต้องเห็นหน้าผู้ร่วมสนุก อยู่ในคลิปชัดเจน
 4. จะมีคนอยู่ในคลิปกี่คนก็ได้ ไม่จำกัด
 5. สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอายุ ทุกอาชีพ
 6. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 โดยดูจากวันที่โพสต์ในแอพพลิเคชั่น TikTok
 
วิธีการร่วมชิงรางวัล
 1. ต้องมี Account ใน Application TikTok
 2. การเลือกเพลง “ศรีชวนล้าง” สามารถตัดต่อใช้บางส่วนของเพลงได้
   2.1 การใช้เพลงศรีชวนล้างจากในแอพ TikTok  กดเข้าไปที่ Sound แล้วพิมพ์คำว่า   “ศรีชวนล้าง” ในช่อง search จากนั้นจึงเลือกเพลงนี้ไปใช้
   2.2 กรณีหาเพลงศรีชวนล้างในแอพ TikTok ไม่เจอ สามารถเข้าไปโหลดไฟล์เพลงได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1dpuyf-JV4TNqmqlV6-YhfOLmI_JffgQK/view แล้วทำคลิปลง TikTok ได้เช่นกัน
 3. จากนั้นทำคลิปสั้นแบบสร้างสรรค์ โดยกำหนดเวลาในการทำคลิป ตั้งแต่ 15 – 60 วินาที
 4. ก่อนโพสต์อย่าลืมใส่ Hashtag #ศรีชวนล้าง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
 5. เปิดเป็นสาธารณะที่ทุกคนสามารถมองเห็น จากนั้นโพสต์เลย
 6. เมื่อโพสต์คลิปเสร็จ ให้ส่งลิงค์ของโพสต์มาที่ Line ID: @Thaiworldware เพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้ง
 
ระยะเวลาการร่วมสนุก
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
 
การตัดสิน
ผู้บริหารของ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท บางกอกแด๊นซ์ จำกัด เป็นผู้ตัดสินผู้ชนะทุกรางวัล โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
 1. Social Respond เช่น ยอด View, ยอดกดหัวใจ เป็นต้น  30%
 2. ความคิดสร้างสรรค์  30%
 3. การสื่อสารถึงช่วยกันลดขยะพลาสติก  20%
 4. ความสนุกสนาน ความน่ารัก  20%
 
ประกาศผลผู้ชนะ
วันที่ 20 เมษายน 2566 โดยติดตามได้ทาง www.facebook.com/thaiworldwarepolyproducts
 
เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการยืนยันตัวตนก่อนการมอบรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นคนที่อยู่ในคลิปเท่านั้น และจะมอบรางวัลสำหรับผู้ร่วมสนุกที่ปฏิบัติตามกฎกติกาตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเท่านั้น
 2. โดย 1 รางวัล จะมอบให้แก่ 1 Account ใน Tiktok เท่านั้น
 3. ผู้ได้รับรางวัล ต้องมารับรางวัลที่สถาบัน Bangkok Dance ตามสาขาที่กำหนด หรือสถานที่อื่นตามที่กำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ โดยจะไม่มีการโอนเงินให้
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถมอบสิทธิ์รางวัลให้กับผู้อื่นมารับแทนได้
 5. หากทางบริษัทฯ ตรวจพบว่าการรับรางวัลเกิดจากการตั้งใจฉ้อโกงหรือปิดบังข้อมูลอันเป็นส่วนที่แสดงถึงความเท็จของข้อมูลที่ส่งเข้ามารับรางวัล ทางบริษัทฯ ถือว่าของรางวัลรายการนั้นเป็นโมฆะทันที
 6. พนักงานของ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด และ กลุ่มศรีเทพไทย ร่วมถึง พนักงานของ บริษัท บางกอกแด๊นซ์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญทุกกรณี
 7. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
 8. คำตัดสินของ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งได้ในทุกกรณี
 9. ผู้ร่วมแคมเปญนี้ถือได้ว่าตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
 
หมายเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 099-3944535 หรือ Line ID: @Thaiworldware