GETQUOTE

เยี่ยมชม CP All Academy

5 เมษายน 2565
#เยี่ยมชมCPAllAcademy...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡
#สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ????‍????‍????‍????
ผู้บริหารกลุ่มศรีเทพไทยและไทยเวิลด์แวร์ฯ ????‍♂️
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร CPall ????
และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) นำโดย
???? คุณสยาม โชคสว่างวงศ์????
รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพีออลล์
รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร PIM
และคณะผู้บริหาร PIM ทุกท่าน ????
ที่ให้เกียรติเรียนเชิญกลุ่มศรีเทพไทย????
เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ ในวันที่ 5 เม.ย.65 โดยมี????
???? คุณประเสริฐ ไตรจักรภพ????‍♂️
???? คุณปราโมช ไตรจักรภพ????‍♂️
???? คุณประภัสสร ไตรจักรภพ????‍♀️
ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านธุรกิจ ????
โดยหวังผลเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีที่สุด????
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ
รวมทั้งตระหนักถึงการพัฒนาด้านการศึกษา ????
โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ????
ซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทย????????
ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ????
โดยเยี่ยมชมสถานที่จริง ที่ใช้สำหรับ????
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
Food Academy ????
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์????
รวมทั้ง รร.สาธิตการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ????
ภายใต้การบริหารของเครือ CP ????
และร่วมรับประทานอาหารที่ Chef's Kitchen♨️
เพื่อชิมฝีมือน้องๆ นักศึกษา PIM????‍????‍????‍????
ที่ได้รับการฝึกงานแบบมืออาชีพ
ที่เน้นการเรียนจริง ทำจริง สร้างประสบการณ์จริง
โดยรังสรรเมนูอาหารไทยและอาหารอิตาเลียน????
ที่สามารถยกระดับอาหารไทยสู่ความเป็นสากล
ได้ทั้งหน้าตา รสชาติและรสสัมผัสของอาหาร ❤
ทางผู้บริหารกลุ่มศรีเทพไทยขอขอบคุณทาง????
CP All Academy และ PIM????
ที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้ทางเราได้มีส่วนร่วม
ในการสัมผัสประสบการณ์ ด้านการพัฒนาหลักสูตร Food Academy ????
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต ????
จะมีกิจกรรมดีๆ เพื่อสนับสนุนวงการอาหารไทย????
ไปพร้อมกัน????