GETQUOTE

โพรแพ็ค เอเชีย 2022 พร้อมปลุกพลังกรีนคนรุ่นใหม่ ไปกับแคมเปญ “ศรีชวนล้าง” 

18 มิถุนายน 2565
     อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2022 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์  ที่เน้นการตอบโจทย์ภาคธุรกิจครบทุกความต้องการ พร้อมยกระดับธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนแคมเปญ “ศรีชวนล้าง” ร่วมกับกลุ่มศรีเทพไทย ศิลปินจาก idol Exchange และมูลนิธิกระจกเงา ส่งเสริมการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการใช้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจต่อการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 15-18 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคฯ 
     นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  ประเทศไทย เปิดเผยว่า “หลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ รวมถึงผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และคุ้นเคยกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหา  จึงคาดการณ์ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้น จากการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หลายปีที่ผ่านมา ทำให้คนทั่วโลก ต่างตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างผลกำไร เพื่อสร้างความสมดุลของธุรกิจ มากกว่าการมองหากำไรสูงสุดเป็นอย่างเดียว เพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นเมกะเทรนด์ ที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสนใจควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  ประเทศไทย ที่เน้นการยกระดับธุรกิจ พัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงได้เปิดโอกาสให้แคมเปญ “ ศรีชวนล้าง” แคมเปญพิเศษที่ร่วมกับภาคเอกชน องค์กรกลาง และศิลปินไอดอลยุคใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2022 โดยพร้อมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการสินค้าที่กลายเป็นขยะหลังการใช้ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรณรงค์แคมเปญ  “ ศรีชวนล้าง” นี้จะช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน และเกิดการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ไปพร้อมกัน”
     นายประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย เปิดเผยว่า “ประเทศไทยมีขยะพลาสติกปีละ 2.7 ล้านตัน โดยเฉพาะขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ที่เกิดขึ้นมาจากการเติบโตของฟู้ดเดลิเวอรี่ โดยสามารถสร้างขยะพลาสติก 7 ชิ้นต่อออเดอร์ ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นประมาณ 15% แต่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ไม่ถึง 25% จากขยะพลาสติกทั้งหมด ทำให้เกิดการตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ในเมื่อพลาสติกยังมีความเป็นต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และกลุ่มศรีเทพไทยมีธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับพลาสติก รวมถึงเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว  เราจึงได้หาแนวทางร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่กลายเป็นขยะในฐานะผู้ผลิต โดยเริ่มต้นจากการรณรงค์ให้ความรู้ผ่านแคมเปญ “ศรีชวนล้าง” เชิญชวนทุกคนมาล้างบรรจุภัณฑ์พลาสติกสะอาด รวบรวมลงจุดทิ้ง เพื่อนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้คอนเซปท์ “Wake Up! Green Power!!” ปลุกพลังกรีนชวนล้างคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ผ่านการแสดงจากศิลปิน Berry Berry ร่วมกับ idol Exchange ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องการล้าง คัดแยก เพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูง เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อผลิตสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าต่อไป และหวังผลลดปริมาณขยะพลาสติกลง โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรณรงค์แคมเปญ “ศรีชวนล้าง” ผ่านงานโพรแพ็ค เอเชีย 2022 นี้ จะสามารถจุดประกายภาคเอกชนและคนรุ่นใหม่ ให้สามารถจัดการกับสินค้าหลังการบริโภคจนกลายเป็นขยะ พร้อมจับมือกันสร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ตั้งแต่ผู้ผลิต     แบรนด์สินค้า ส่งต่อไปยังผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และพัฒนาสู่ความยั่งยืน”