GETQUOTE

ไทยเวิลด์แวร์ฯ ทำบุญบริษัทประจำปี 2567

20 มกราคม 2567
ไทยเวิลด์แวร์ฯ ทำบุญบริษัทประจำปี 2567????
วันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา????
ในช่วงเช้าก่อนเริ่มกิจกรรม Sport day????
โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป????
สวดเจริญพระพุทธมนต์????
โดยมีผู้บริหารและพนักงาน????
ร่วมกันถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆทาน ????????
อีกทั้งนิมนต์พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์????
พร้อมให้พนักงานทุกคนตักบาตรร่วมกัน????
เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล????
ให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน❤️
สำหรับการเริ่มต้นปีใหม่นี้????
ซึ่งผู้บริหารและพนักงานต่างอิ่มบุญกันถ้วนหน้า????