GETQUOTE

ไทยเวิลด์แวร์ฯ ไม่ทิ้งกัน

9 มกราคม 2564
#ไทยเวิลด์แวร์ฯไม่ทิ้งกัน ????????
#ภาพบรรยากาศงานมอบสิ่งของป้องกันโควิด...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡
#ให้ความรู้และคำแนะนำป้องกันการแพร่ระบาด
ไทยเวิลด์แวร์ฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง????????????????
ในการเข้าร่วมสนับสนุนงานประชุม
รับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดรอบ 2❗
การจัดงานมีมาตรการการป้องกันโควิด⚠️
อย่างเข้มงวด ❗
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน⭕❌⭕
อีกทั้ง ???? คุณประเสริฐ ไตรจักรภพ ????‍????
กรรมการผู้จัดการ ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์????
ได้เน้นย้ำถึงการดูแลตัวเองจากช่วงโควิด⚠️
โดยเฉพาะช่วงรับประทานอาหาร????????
ให้ "กินร้อน แยกสำรับ ไม่ใช่ภาชนะร่วมกัน"????????
เราขอขอบคุณมูลนิธิดวงประทีปและทุกท่าน????????
???? ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป
???? ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ
???? ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท จากสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเอง
???? ผู้นำชุมชนคลองเตย ตัวแทนกว่า 40 ชุมชน
ให้ความสนใจและพร้อมให้ความร่วมมือ
นำแนวทางที่รับฟังไปกระจายต่อแก่คนในชุมชน
???? เจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป ที่ให้ความสะดวก และดูแลทุกคนในงานให้มีความปลอดภัย
ไทยเวิลด์แวร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ????
ความช่วยเหลือที่เราได้หยิบยื่นมอบให้แก่ชุมชน????
จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ขึ้น????
???? ดูแลตัวเองได้ดีแล้ว อย่าลืมดูแลคนรอบข้างด้วย