GETQUOTE

TW ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

15 พฤศจิกายน 2564

#TW ตรวจสุขภาพประจำปี 2564...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡

15 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ซึ่งเป็นสวัสดิการอีกอย่างหนึ่งของบริษัทฯ โดยการตรวจในปีนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการให้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เป็นผู้ดำเนินการตรวจให้กับพนักงานทุกคน