GETQUOTE

TW ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดกิ่งแก้ว

30 เมษายน 2564

#TW ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดกิ่งแก้ว...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡

30 เมษายน 2564 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับจิตศรัทธา จากพนักงานในบริษัทฯ ไปทำบุญ และร่วมทำนุบำรุงแก่วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง