GETQUOTE

TW บริจาคบรรจุภัณฑ์อาหาร

12 พฤษภาคม 2564
#สนับสนุนเนชั่นเปิดโรงครัว????????????
#บริจาคบรรจุภัณฑ์อาหาร...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡
#โควิด19เราต้องรอด ????
คุณประเสริฐ ไตรจักรภพ ตัวแทนกลุ่มศรีเทพไทย
มอบบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียว????
ทั้งช้อน ส้อม กล่องอาหารโฟมแบบย่อยสลายได้จำนวนมาก เพื่อสนับสนุนเนชั่น ที่ได้เปิดโรงครัว ????
ทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้ผู้เดือดร้อน⚡
ที่ได้รับผลกระทบโควิด ????
โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์????
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานการตลาด????
และงานขาย เนชั่นทีวี ???? เป็นผู้รับมอบ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเช่นนี้ ????
น้ำใจจากคนไทยจะสามารถหยิบยื่นแบ่งปัน❤
ให้กับผู้เดือดร้อนในสังคมได้ตามกำลังที่มี ????
โดยทางเนชั่นยังรับเป็นทั้งเงินและของเพื่อแจกจ่าย
ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้น ????
#ไทยชนะ