GETQUOTE

TW พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดยพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้ว 100%

19 ตุลาคม 2564
#ฉีดวัคซีนครบสองเข็ม ????????
#ไทยเวิลด์แวร์ ????
โรงงานไทยเวิลด์แวร์ฯ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร
และฉลากฟิล์มหด ????????????????
พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ????
โดยพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน ????
ป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้ว 100% ????????
พร้อมมาตรการการ์ดห้ามตก ⚠️
คุมเข้มทุกจุดในโรงงาน ไม่ให้เล็ดรอด‼️
เพราะเราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย⛑
มาเป็นอันดับหนึ่ง ☝
ให้สมความกับความไว้วางใจ????
จากลูกค้ารายใหญ่ทั่วประเทศ ????
???? Move ahead to create new world of label and cutlery