GETQUOTE

TW ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

25 มีนาคม 2564

#TW ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡

25 มีนาคม 2564 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ได้รับบริจาค จากพนักงานในบริษัทฯ ให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา และสร้างความตระหนักเรื่องการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง