GETQUOTE

TW เข้าปรับปรุงพื้นที่อุปกรณ์เครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว

21 มิถุนายน 2564

#TW เข้าปรับปรุงพื้นที่อุปกรณ์เครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡

17-18 และ 21 มิถุนายน 2564 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด นำพนักงานของบริษัทฯ เข้าปรับปรุงพื้นที่อุปกรณ์เครื่องเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง