GETQUOTE

ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างสินค้าฉลากเปลี่ยนสี

ตัวอย่างสินค้า Wrap Around 3

ตัวอย่างสินค้า Wrap Around 2

ตัวอย่างสินค้า Wrap Around 1

ฉลากฟิล์มหด

ฉลากล่องหน

ฉลากปิดฝาแก้ว

ฟิล์มหด สำหรับแพ็คสินค้าหลายๆ ชิ้น

ช้อน ส้อมแบบแพ็ค

ช้อนสั้นพลาสติก

ช้อนชงกาแฟ

ช้อนไอศกรีม

C-500 ถ้วยพลาสติกขนาด 500 ml.

C-120 ถ้วยพลาสติกขนาด 120 ml.

C-1000 ถ้วยพลาสติกขนาด 1000 ml.

B2-800 กล่องพลาสติกขนาด 800 ml.

B2-650 กล่องพลาสติกขนาด 6500 ml.

B2-1000 กล่องพลาสติกขนาด 100 ml.

B1-750 กล่องพลาสติกขนาด 750 ml.

B1-500 กล่องพลาสติกขนาด 500 ml.

B1-1000 กล่องพลาสติกขนาด 750 ml.

แก้วพลาสติกขนาด 22 oz.

แก้วพลาสติกขนาด 16 oz.

ส้อมพับพลาสติก

ช้อนพับพลาสติก

6109 ช้อนสั้นพลาสติก

6108 ช้อนสั้นพลาสติก

554 ช้อนพลาสติก

552 มีดพลาสติก

117 ช้อนไอศครีมพลาสติก

113 ช้อนพลาสติก

112 มีดพลาสติก

111 ส้อมพลาสติก

C-500 ถ้วยพลาสติกแบบย่อยสลายได้

C-1000 ถ้วยพลาสติกแบบย่อยสลายได้

แก้ว 22 oz แบบย่อยสลายได้

551 ซ้อมพลาสติก

553 ช้อนพลาสติก

แก้ว 16 oz แบบย่อยสลายได้