GETQUOTE

ชื่อสินค้า : ฟิล์มหด สำหรับแพ็คสินค้าหลายๆ ชิ้น 

รายละเอียด : ฉลากผลิตภัณฑ์ ฟิล์มหด สำหรับแพ็คสินค้าหลายๆ ชิ้น เพื่อให้สะดวกในการขนย้าย


 

ผลิตภัณฑ์