GETQUOTE

เกร็ดความรู้

Biotransformation บรรจุภัณฑ์ Plastic แบบ Single Use

Biotransformation นวัตกรรมใหม่ที่ทำมาเพื่อแก้ปัญหา บรรจุภัณฑ์ Plastic แบบ Single Use ที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน โดยนวัตกรรมนี้ถือเป็นสิ่งที่ใหม่มากในประเทศไทย ที่ทำให้พลาสติกย่อยสลาย กลายเป็นมวลชีวภาพ (Bio mass)... รายละเอียด

กว่าจะเป็นเม็ดพลาสติก

กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกนั้นก็จะเริ่มต้นจากการนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดเล็กซึ่งได้มาจากขั้นตอนกลั่นลำดับส่วนของน้ำมันดิบ มาทำปฏิกิริยากันจนได้เป็นสายโซ่ยาวที่เรียกว่าโพลิเมอร์...

รายละเอียด

การรีไซเคิลพลาสติก

พลาสติกเป็นวัสดุที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเพราะใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้และเหล็กได้เป็นอย่างดี และมีราคาถูก น้ำหนักเบาสามารถผลิตให้มีสมบัติต่างๆ...

รายละเอียด