GETQUOTE

“ประเสริฐ ไตรจักรภพ” ทายาทรุ่นสองกลุ่มศรีเทพไทย กับความท้าทายในยุคที่พลาสติกกลายเป็นผู้ร้าย

15 ธันวาคม 2563

“ประเสริฐ ไตรจักรภพ” ทายาทรุ่นสองกลุ่มศรีเทพไทย
กับความท้าทายในยุคที่พลาสติกกลายเป็นผู้ร้าย
...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 ⚡

จากยุครุ่งเรืองของพลาสติก สู่ยุคพลาสติกกลายเป็นผู้ร้าย ถูกตีตราว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก โจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมพลาสติก กับการขับเคลื่อนครั้งสำคัญของอาณาจักรศรีเทพไทย ผ่านทายาทรุ่นที่สอง

คุณประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด และรองประธานบริหารกลุ่มศรีเทพไทย ลูกชายคนโต ของคุณสรสินธุและคุณเพ็ญประภา ไตรจักรภพ  ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มศรีเทพไทยตั้งแต่แรกเริ่ม โดยยึดหลักการบริหารภายใต้ปรัชญา “คุณธรรมนำธุรกิจ” มากว่า 50 ปี
โดยธุรกิจหลักของกลุ่มศรีเทพไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งการเป็นผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกรายใหญ่ระดับประเทศ รวมถึงการแปรรูปพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น นอกจากธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกนั้น ทางกลุ่มศรีเทพไทยยังมีธุรกิจกลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มยานยนต์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มเกษตรแปรรูป
 
ซึ่งที่ผ่านมา เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า นโยบายลดการใช้พลาสติกจากรัฐบาล เช่นการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกของห้างร้านเมื่อต้นปี ย่อมเกิดผลกระทบต่อธุรกิจของเราในบางส่วน ซึ่งเราก็พร้อมให้ความร่วมมือในการตอบสนองนโยบายรัฐ เช่น การยกเลิกโรงงานผลิตถุงพลาสติก แล้วไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าเพิ่มมูลค่าตัวอื่นแทน
 
โดยคุณประเสริฐ ไตรจักรภพถือเป็นทายาทรุ่นที่สองของอาณาจักรศรีเทพไทย เป็นทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ ในกลุ่มบริษัทศรีเทพไทยหลายบริษัท รวมทั้งยังเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่คุณประเสริฐได้เข้ามาบริหารอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงเรียกว่าคุณประเสริฐอยู่กับธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกมาหลายสิบปี จึงได้เห็นพลาสติกตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่รุ่งเรือง จนเข้าสู่ยุคพลาสติกกลายเป็นผู้ร้าย ที่ขยะพลาสติกเกลื่อนเมืองจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จนทำให้เกิดการนโยบายเลิกใช้การพลาสติกใช้พลาสติก 7 ชนิด ภายในปี 2568
 
แม้พลาสติกจะกลายเป็นผู้ร้าย แต่ที่ผ่านมาพลาสติกได้เป็นสินค้าสำคัญที่จำเป็นกับทุกธุรกิจ และอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งจากประสบการณ์ของคุณประเสริฐที่ผ่านมา จึงต้องกลับไปศึกษาที่สาเหตุจริงๆว่า วันนี้พลาสติกคือตัวปัญหา หรือปัญหาจากขยะพลาสติกกันแน่ที่เป็นต้นเหตุจริงๆ จากนั้นจึงเข้าสู่การแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ
สำหรับสินค้าพลาสติก เมื่อนำไปใช้จนกลายเป็นขยะพลาสติก จะกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เนื่องจากพลาสติกจะไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นสิ่งที่เราพร้อมแสดงจุดยืนเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น คือการโคกับพาร์ทเนอร์ระดับประเทศเช่น ไออาร์พีซี ในการทำโครงการ Zero Plastic Waste เพื่อนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่วงจรของการ Recycle ให้มากที่สุด แล้วแปรรูปไปเป็นสินค้าอื่น เพื่อลดปัญหาจากขยะพลาสติก
 
โดยที่ผ่านมาเราเน้นการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดเสวนา กิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ ผ่านไปยังลูกค้าที่เป็น Brand Owner รายใหญ่ เช่น เบทาโกร และเคเอฟซี เพื่อหวังสร้างกรีนซัพพลายเชน ให้เกิดการตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างแท้จริง
 
แนวทางที่สอง ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้วิกฤตนี้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบย่อยสลายได้ (Compostable) โดยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีความรู้ โดยพร้อมสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะพลาสติก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
 
อีกขั้นของการเติบโต แค่การผลิตสินค้าที่ดีที่สุด อาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ในฐานะผู้ผลิต การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสินค้าที่ผลิตจนกลายเป็นขยะที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ผู้ผลิตและภาคเอกชนต้องจับมือกันหาแนวทางการแก้ไขในระยะยาว เพราะโลกวันหน้าจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับเราทุกคนในวันนี้

ไทยเวิลด์แวร์ฯ พร้อมเดินไปข้างหน้า เพื่อสร้างการเติบโตภายใต้แนวคิด “สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข”